Zbiramo stari papir

Dragi straši in otroci! V NK Pobrežje smo začeli z zbiranjem odpadnega papirja (časopis, revije, papir …). Vse, kar se najde doma, lahko prinesete na klub, kjer vas ob vstopu na klub pozdravi velik zeleni keson za papir. Tam lahko brez problema odvržete vse, kar...