Po sklepu IO NK Pobrežje je z marcem 2021 bila določena cena mesečne vadnine. Ta znaša 35 € (U6 do U19), za nogometni vrtec (U5) 20 €.

Vadnina se plačuje preko položnice, ki jo vsak mesec prejmete na email.

Vadnina za tekoči mesec se mora plačati do zadnjega v mesecu za tekoči mesec. (Za družino, ki ima v klubu 2 ali več otrok: 1. otrok plačuje 35€, 2. otrok plačuje 15€, vsak naslednji otrok je oproščen plačevanja vadnine).

Vadnina za prvi (poskusni) mesec vadbe se ne plačuje.