Idejne zasnove športnega parka Pobrežje?

Jan 30, 2022 | Obnove objektov, Uvodna stran

Mestni svetniki in vodstvo občine je pozitivno sprejelo pobudo za nastanek športnega parka Pobrežje. Med številnimi kontakti, ki smo jih vzpostavili tekom meseca, je s strani vodstva občine bila posredovana pobuda, da naredimo kakšno idejno zasnovo, kaj bi v športnem parku želeli in kako bi to uredili.

Športniki snujemo idejo…

Najbrž pri NK Pobrežje nismo urbanisti in arhitekti, zato smo si predvsem privoščili zaenkrat zgolj enostavne skice. Takšne otroške, saj veste. 🙂

S klikom na sliko ali tole povezavo se vam odpre zemljevid s podrobnostmi o posamezni površini.

A vendar, v to skico smo umestili nekaj norih zamisli. 🙂

Kosovelova ulica se v delu zapre za promet v območju športnega parka

Mogoče najbolj nora zamisel s številnimi ugodnimi posledicami:

  • promet v območju športnega parka se umiri vsaj v tem delu in zmanjša nevarnosti za otroke ter obiskovalce
  • prebivalci v tem delu pridobijo bolj umirjeno okolje, saj se promet zmanjša
  • pridobimo športne površine, med katere bi verjetno bilo zanimivo uvrstiti tenis

Ureditev okolja ob športnem parku z javno zasebnim partnerstvom

  • neizkoriščene površine ob športnem parku postanejo zanimive za investitorje v zasebne športne aktivnosti
  • občina uredi dostop (dovozna cesta) s hitrostnimi omejitvami in parkiriščem ob hitri cesti
  • pridobi se parkirišče, ki poenostavi tako obisk športnega parka v času prireditev, kakor obiska

Faze do razvoja takšnega športnega parka?

To prepuščamo raje strokovnjakom. 🙂 Kar se želimo v letošnjem letu dogovoriti z odločevalci:

  • izdelava resne idejne in urbanistične zasnove, ki bo vključevala več kakor like na zemljevidu
  • ureditev sedanjega glavnega igrišča v igrišče z umetno travo
  • rušitev obstoječega objekta ob igrišču in postavitev novega (v centru prihodnjega športnega parka)
  • načrti objekta za ob novem glavnem igrišču