Infrastruktura v sezoni 2023 / 24

Jul 29, 2023 | Novice, Obnove objektov, Uvodna stran

Ob zagotovilih, da je Športni park Pobrežje ena temeljnih prioritet “naslednjih let” v Mestni občini Maribor, smo izvedli še vrsto sestankov za zagotovitev minimalnih pogojev do takrat.

Z vodstvom Šport Maribor in Urada za šport pri MOMB smo dogovorili izvedbo nujnih sanacij travnate površine na najbolj kritičnih točkah glavnega igrišča do celovite prenove.

Izvajamo aktivnosti za izvedbo celovite sanacije tribune, ki jo je dokončno poškodovalo zadnje neurje. V vodstvu sami preurejamo notranje prostore glavne stavbe, da zagotovimo vsaj minimalno ustrezne pogoje za naslednjo sezono.

Pripravljamo skupno delovno akcijo, h kateri bomo povabili vse, ki vam je mar za športno in ponosno prihodnost naše krajevne skupnosti.

Trata na centalnem igrišču
Prva idejna zasnova športnega parka Pobrežje Maribor
Poškodba tribune po neurju, streha na igrišču