Osnovne informacije

1. NK Pobrežje je nogometni klub, ki skrbi za športni in celostni razvoj svojih igralcev. Vpis v najmlajšo selekcijo (U5) predstavlja vključevanje otroka v šport in nogometno vadbo ter ponuja vsem otrokom (fantom in dekletom) enake možnosti in pogoje za delo in vadbo. Otroke želimo navdušiti za nogometno igro, jih seznaniti s pravili nogometne vzgoje in igre ter navajati na skupno delo ob spoštovanju reda in discipline ter prijateljstva.

2. Treningi potekajo na igriščih nogometnega kluba Pobrežje, v zimskih mesecih treningi potekajo v okoliških telovadnicah.

3. Razpored treningov se objavlja na spletni strani: www.nkpobrezje.si in facebook strani NK Pobrežje.

4. Ekipa U5 trenira enkrat tedensko, U6 in U7 dvakrat tedensko, U8 in U9 trenirajo trikrat na teden, U10 in U11 tri do štirikrat tedensko, ekipi U12 in U13 štirikrat. Selekcije U15, U17 in U19 trenirajo štirikrat do petkrat tedensko. Vse ekipe, razen U5, U6 in U7, so vključene v redna tekmovanja MNZ Maribor.

5. Mlajšim selekcijam do 14. leta v okviru strokovnega dela ponujamo tudi individualno vadbo.

6. Vsi trenerji v NK Pobrežje imajo primerno trenersko izobrazbo.

7. Mesečna vadnina je določena s pravilnikom o vadnini.

8. V klubu skrbimo za celostni razvoj vsakega igralca, trenerji vsakih šest mesecev ocenjujejo napredek posameznega igralca.

9. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem športnem udejstvovanju, ki jih ne organizira klub (šolska tekmovanja, turnirji, nogometni kampi,…) ter dobiti njegovo dovoljenje.

10. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti, …

11. Igralcem se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika v osnovni in srednji šoli, vse informacije dobite pri vodji nogometne šole.

12. V vsaki tekmovalni sezoni je za vse nove člane kluba, ki še nimajo klubske opreme, obvezen nakup enotne klubske opreme, ki postane last nogometaša.

13. V primeru različnih poškodb in bolezni je to potrebno javiti trenerju.

14. Dogajanje v klubu lahko spremljate tudi na spletni strani, facebook strani in Instagramu.

15. Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z nogometašem, trenerjem in vodjo nogometne šole.

TRENINGI:

1. Treningi potekajo v vsakem vremenu! (O morebitni odpovedi vas obvesti trener)

2. Staršem vstop na igrišče ni dovoljen!

3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena!

4. Treningi okvirno trajajo 90 minut.

5. Na vsakem treningu so obvezni ščitniki in žoga (do selekcije U13)!

6. Napitke (zelo priporočljivo) lahko igralci na igrišče prinašajo le v bidonih!

7. Igralci morajo biti primerno oblečeni za trening (spremembe vremena).

8. Igralci naj pridejo na trening in tekmo v navadnih oblačilih in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening ali tekmo. Enako velja po koncu treninga, obvezno je skupno tuširanje po vsakem treningu in tekmi.

9. Igralci morajo biti vsaj 15 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo.

10. Igralci so dolžni sami skrbeti  tako na treningih kot tekmah za svoje stvari.

11. Med treningom in tekmami ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci – razen v izjemnih primerih.

12. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek.

13. Treningi so obvezni. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti!

TEKME:

1. Vsak igralec mora morebitno nepredvideno odsotnost takoj sporočiti trenerju.

2. Na vse prvenstvene tekme od selekcije U7 do vključno selekcije U19 starši zagotavljajo prevoz sami. Skupen odhod in skupen prihod je na zbirnem mestu – praviloma vedno na nogometnem klubu Pobrežje.

3. Na vseh tekmah morajo igralci nositi uradno klubsko opremo.

4. Na tekmah je dovoljeno staršem le navijanje, ne pa tudi dajanje navodil igralcem ter neprimerno vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih gledalcev.

5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodjo nogometne šole.

6. V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat mora biti posledica dela in osvojenega znanja. Zato bodo vsi, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in pripadnost klubu zmagovalci! Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski nogometaši!

7. Vrsta prijateljskih tekem in mednarodnih turnirjev v tujini prav tako izjemno dviguje kvaliteto dela in napredka. Zato imamo v planu, da se bomo udeleževali mednarodnih turnirjev pri nas in v tujini (Avstrija, Hrvaška …)

KJE NAS NAJDETE:

Naslov: NOGOMETNI KLUB POBREŽJE, Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor

Splet: www.nkpobrezje.si
E-mail: info@nkpobrezje.si