Nadaljnji koraki v razvoju športnega parka Pobrežje

Mar 27, 2022 | Novice, Obnove objektov, Uvodna stran

Pobuda, ki smo jo začeli s koncem leta 2021, je v nekaj mesecih dobila zelo konkretne premike v realizacijo. Nazadnje smo s strani Mestne občine Maribor, od podžupana prejeli naslednje obvestilo:

Spoštovani,

Glede Pobrežja je v izdelavi projektna naloga za ureditev Urbanih centrov Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti na področju MOM. Za letos predvidena sredstev v proračunu MOM, bomo namenili za izdelavo idejnih zasnov ureditve teh vsebin na Pobrežju. Izveden je bil že usmerjevalni sestanek na osnovi katerega bo mestni urbanist Tomaž Kancler pripravil projektno nalogo , ki bo osnova za izvedbo javnega naročila. Predmet te projektne naloge je tudi ureditev zasnove Športnega centra na Pobrežju.

dr. Samo Peter Medved

podžupan

Kaj to konkretno pomeni za prihodnost športnega parka Pobrežje?

V letu 2022 tako pričakujemo prve idejne zasnove za ureditev športnega parka.

V letih 2023 – 2025 bi pričakovali postopne uresničitve športnega parka glede na smiselne faze.

Prvi sestanek in načrtovanje

Skupaj z mestnim urbanistom in odločevalci smo se že prvič sestali in našo osnovno zamisel pregledali. Na osnovi sestanka smo se dogovorili, da našo idejo dodatno predelamo in pošljemo v pregled. To bomo v klubu naredili v tednu med 28.3 in 1.4.2022.

Mestni urbanist bo tako na tej osnovi pripravil konkretnejše zamisli.

NK Pobrežje je društvo vseh krajanov

Zavedamo se, da je NK Pobrežje društvo v lasti vseh članov in skupnosti, ki zastopate različna politična stališča. Zato bomo v naših komunikacijah glede nastajanja športnega parka Pobrežje nepristransko predstavili vse aktivnosti, ki jih kdorkoli izvaja z našim skupnim ciljem – realizacijo športnega parka Pobrežje. To ne pomeni, da kot klub podpiramo ali preferiramo katerokoli politično opcijo.

Podpiramo nogomet, podpiramo šport.

Izgradimo športni park Pobrežje

Vse o pobudi, ki smo jo 2021 začeli pri NK Pobrežje

Več o pobudi in projektu