Vašim otrokom v nogometni šoli NK Pobrežje prilagodimo treninge tako, da uživajo v nogometu.

Vpis v nogometno šolo

Izpolnite obrazec za vpis. V kratkem vas kontaktiramo.

NK Pobrežje 50 let
NK Pobrežje 50 let

Nogometna šola vseh starostnih selekcij

Od 4 let naprej otroke razvrščamo glede na starost v selekcije U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15, U17 in U19.

Starostnemu razredu se prilagodijo trenerji, ki razumejo posebnosti vaših otrok v teh obdobjih: od igrivosti v mlajših selekcijah do svojeglavosti v najstniškem obdobju.

Vseživljenjske vrednote nogometne šole

Vaše otroke učimo medsebojnega spoštovanja, športnega duha, prijateljstva, fair playa, samodiscipline in sproščanja.

Vrednot, ki se jim bodo utrdile in jim bodo, ne glede na kariero, pomagale v vsakdanjem življenju.

Vpis v nogometno šolo

Izpolnite obrazec za vpis. V kratkem vas kontaktiramo.

NK Pobrežje 50 let

Naš večletni načrt dela v nogometni šoli NK Pobrežje je usmerjen predvsem v praktično delo na igrišču, ki je kakovostno in načrtovano.

Z letnim načrtom dela bomo ustvarili konkurenco, ki je nujno potrebna za kakovost, napredek in dober rezultat.

Le s tem bomo lahko izpolnili naša glavna cilja: vzgoja vrhunskega nogometaša in sodobna nogometna igra.

Dobro delo na igrišču podpiramo z odlično organiziranostjo kluba na vseh področjih.
Prizadevamo si za ustreznost infrastrukturnih pogojev, vzgajanje in učenje mladih nogometašev s sodobnimi metodami in pripomočki.

Športno. Ponosno.

Dodatna vprašanja glede nogometne šole?

Kontaktirajte nas, z veseljem vam posredujemo dodatna pojasnila.