Nogometna šola spremlja igralca in družino na poti odraščanja. Število vpletenih skupaj s strokovnimi sodelavci in sorodniki igralcev je več kot tisoč.

Zato imamo tukaj zapisane vrednote in številna pravila, ki zagotavljajo tisto najpomembnejše – razvoj športnika.

ŠPORTNO. PONOSNO.

Nogometni klub Pobrežje predstavlja več kot le igrišče za nogomet. V našem klubu je nogomet življenjska šola, ki mlade oblikuje pred vstopom v svet odraslih. Ne le, da zagotavljamo priložnosti za osebni razvoj, tekmovanje in zabavo skozi igro, ki jo vsi tako zelo ljubimo, ampak prav tako zastopamo naše mesto in mestno četrt.

Naše vodilo je celovit in kakovosten pristop k delu z mladimi. Ambicija NK Pobrežje ni le ustvariti pogoje za razvoj mladih v uspešne športnike, temveč tudi oblikovati celostne osebnosti. S tem namenom dajemo veliko pozornosti šolskemu izobraževanju naših igralcev ter krepenju športnega duha, samopodobe, samozavesti in drugih psihofizičnih sposobnosti. Verjamemo, da lahko šport kot je nogomet, pripomore k razvijanju ključnih življenjskih veščin, kot so vodenje, timsko delo, vztrajnost, spoštovanje in športnost. Prav tako se NK Pobrežje zavzema za razvoj nogometa na vseh ravneh. V ta namen trenerji, visoko usposobljeni strokovnjaki, neprestano delujejo na izboljšanju sposobnosti vsakega posameznega igralca.

Ponosno sledimo načelom “Fair play”, kar pomeni, da smo predani poštenosti, integriteti in spoštovanju na igrišču in izven njega. Ne glede na rezultat, vedno cenimo trud, ki smo ga vložili, in priložnosti, ki smo jih imeli. V času delovanja našega kluba smo pomagali oblikovati veliko odličnih športnikov, ki bodo v prihodnje dosegali izjemne športne, akademske in osebne uspehe.

NK Pobrežje je več kot samo nogometni klub; smo družina, ki deluje skupaj, da bi naše skupnosti približala nogomet, da bi mlade učila vrednosti športa in jih opremila z veščinami, ki jih bodo koristile celo življenje.

Dejan Ramšak
Predsednik NK Pobrežje Maribor

OSNOVNI PREGLED DELOVANJA

NK Pobrežje je nogometni klub, ki je posvečen športnemu in holističnemu razvoju igralcev. Začetni selekciji, znani kot nogometna igralnica in nogometni vrtec, sta vstopna točka za otroke, ki se želijo vključiti v šport in nogometno vadbo.

Ciljamo na vključitev vseh otrok, fantov in deklet, s ponujanjem enakih možnosti in pogojev za vadbo. Ti dve selekciji služita kot uvodni selekciji v našo nogometno šolo, kjer se otroci navdušujejo nad nogometom, se seznanjajo z načeli nogometne igre in se navajajo na skupinsko delo ob spoštovanju reda, discipline in prijateljstva.

Treningi potekajo v Športnem Parku Pobrežje, pozimi v telovadnicah ali drugih igriščih v mestu glede na razmere in možnosti. Razpored treningov se objavlja v aplikaciji Sportlyzer.

Nogometna igralnica poteka enkrat tedensko, nogometni vrtec in selekcija U7 trenirata dvakrat tedensko. Selekciji U8 in U9 trikrat tedensko, selekcija U11, U13, U15, U17 in U19 tri do štirikrat tedensko.

Vse ekipe, razen Nogometna igralnica in Nogometni vrtec Pobrežje, so vključene v redna tekmovanja MNZ Maribor.

Cena mesečne vadnine je odvisna od selekcije, v katero je vaš otrok uvrščen in določena s cenikom vadbe.

Možne so znižane in brezplačne vadnine, kar je določeno s pravilnikom o vadninah.

Za vse igralce je obvezen nakup opreme za treninge in tekme.

V NK Pobrežje smo zavezani k celovitemu razvoju vsakega igralca, naše strokovno vodstvo testira napredek vsakega igralca vsakih šest mesecev. Igralci morajo obvestiti trenerja o vseh zunajklubskih športnih aktivnostih (šolska tekmovanja, ulični turnirji, nogometni kampi, …) in pridobiti njegovo dovoljenje.

V klubu deluje Svet staršev, kjer je vključen predstavnik staršev vsake selekcije in ima svetovalno vlogo znotraj kluba. Predstavnika se izbere na sestankih selekcij, ki praviloma potekajo 2x letno.

VLOGA STARŠEV

Spoštovani starši,

uspeh vašega otroka v športu in življenju je odvisen od vaše sposobnosti razumeti in sprejeti svojo vlogo na pravilen način.

Trenerji in vodstvo kluba smo videli številne situacije, ki se jim želimo izogniti, saj uničujejo otroke in njihove priložnosti postati, kar sanjajo.

Zato prosimo in si želimo, da pravila, zapisana tukaj:

 1. Resnično dobro preberete
 2. O njih razpravljate s svojimi najbližjimi v družini
 3. Si za tista, ki se vam osebno zaradi vašega karakterja zdijo najtežja, nastavite svoj trening, kako jih boste uvedli v prakso.

Omogočite Vašemu otroku doseči njegove sanje, ne vaše.

Pravila, po katerih boste to dosegli:

 • Otroka ne silite v šport, naj sodeluje zaradi lastnega užitka in ne našega
 • Spodbujajte ga, da igra po pravilih in v duhu fair playa. Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način.
 • Zagovarjajte reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti.
 • Učite ga, da zmaga ni vse, vendar nikoli ne igramo s prepričanjem, da bomo izgubili.
 • Igramo pošteno, igramo na zmago.
 • Poskrbite, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh.
 • Nikoli se ne posmehujte in ne vpijte na otroka, če naredi napako. Napake delamo vsi. Popravljanje napak je del osebnostne rasti.
 • Otroci se najhitreje naučijo tistega, kar vidijo. Pohvalite dobre poteze vseh sodelujočih.
 • Ne spodbijajte trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom.
 • Učite otroke naj spoštujejo nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce.
 • Pustite otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpirajte, hkrati vztrajajte pri šolski uspešnosti.

Vedenje, ki je strogo prepovedano in ga obravnava disciplinska komisija kluba z možnostjo izključitve iz aktivnosti kluba:

 • Kričanje na ali zmerjanje otrok. Tako igralcev našega kluba kakor nasprotnikov.
 • Kričanje na ali zmerjanje drugih udeležencev: trenerjev, sodnikov, funkcionarjev, drugih staršev in udeležencev tekem.
 • Spodbujanje k nasilju ali izvajanje nasilja nad katerimkoli udeležencem treningov, tekem in drugih dogodkov kluba.

Vedenje, ki vodi v poslabšanje situacije za vašega otroka in njegove manjše možnosti uspeha:

 • Poučevanje vašega in drugih otrok med treningi in tekmami. To je izključno delo trenerja.
 • Poučevanje trenerjev o njihovem delu med treningi in tekmami. To je izključno delo strokovnega vodstva kluba.
 • Poučevanje sodnikov o njihovem delu med tekmami. Sodniki neizogibno delajo napake, kakor mi vsi. Opombe in komentarji staršev vodijo v njihovo večjo nervozo ter posledično večje možnosti nadaljnjih napak. Poslabšajo situacijo za vse igralce, vključno z vašim otrokom.

Kakršnekoli opombe o delu igralcev, trenerjev in sodnikov se obravnavajo izključno preko sestankov s strokovnim vodstvom (vodja selekcij, vodja nogometne šole ali športni direktor). Verjamemo, da imate kakšna opažanja, ki jih nima nihče od nas. Marsikaj zna biti koristno, če smo o tem seznanjeni. Vendar je to nekaj, kar se lahko pogovarjamo le, kadar se tekmovalna čustva in strasti pomirijo.

VLOGA TRENERJEV

Spoštovani trenerji,

uspeh otrok v športu in življenju je odvisen od vaše sposobnosti razumeti in sprejeti svojo vlogo na pravilen način. V vodstvu kluba smo videli številne situacije, ki se jim želimo izogniti, saj uničujejo otroke in njihove priložnosti postati, kar sanjajo.

Zato prosimo in si želimo, da pravila, zapisana tukaj:

 • Resnično dobro preberete
 • O njih razpravljate z drugimi trenerji in vodstvom
 • Si za tista, ki se vam osebno zaradi vašega karakterja zdijo najtežja, nastavite svoj trening, kako jih boste uvedli v prakso.

Omogočite otrokom doseči njihove sanje, ne vaše.

Pravila, po katerih boste to dosegli:

 • Otrok ne silite v aktivnosti, ampak jih motivirajte. Motivacija naj bo vaše ključno orodje in metoda za uspeh.
 • Spodbujajte jih, da igrajo po pravilih in v duhu fair playa. Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način.
 • Zagovarjajte reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti.
 • Učite jih, da zmaga ni vse, vendar nikoli ne igramo s prepričanjem, da bomo izgubili.
 • Igramo pošteno, igramo na zmago.
 • Poskrbite, da se počutijo kot zmagovalci, če igrajo pošteno in po svojih najboljših močeh.
 • Ne vpijte na otroke, če delajo napake. Napake delamo vsi. Popravljanje napak je del osebnostne rasti.
 • Otroci se najhitreje naučijo tistega, kar vidijo. Pohvalite dobre poteze vseh sodelujočih.
 • Ne spodbijajte sodnikove avtoritete. Naj se zavedajo, da mora še tako slab sodnik skrbeti za spoštovanje pravil igre.
 • Učite otroke naj spoštujejo nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce.
 • Motivirajte jih v postavljanju športnih ciljev in jih pri tem podpirajte

Vedenje, ki je strogo prepovedano in ga obravnava disciplinska komisija kluba z možnostjo izključitve iz aktivnosti kluba:

 • Kričanje na ali zmerjanje otrok. Tako igralcev našega kluba kakor nasprotnikov.
 • Kričanje na ali zmerjanje drugih udeležencev: staršev, sodnikov, funkcionarjev in udeležencev tekem.
 • Spodbujanje k nasilju ali izvajanje nasilja nad katerimkoli udeležencem treningov, tekem in drugih dogodkov kluba.

Vedenje, ki vodi v poslabšanje situacije za vaše ekipe in njihove manjše možnosti uspeha:

 • Kritiziranje in zaničevanje njihovih sposobnosti. Negativni komentarji jih zgolj demotivirajo za boljše treniranje.
 • Slab odnos s starši. Bodite strpni v sodelovanju in razumite, da so starši prav tako ljudje s svojimi specifičnimi težavami.
 • Pretirano kritiziranje sodnikov o njihovem delu med tekmami. Sodniki neizogibno delajo napake, kakor mi vsi. Posamične opombe so nujne, kadar se ne strinjamo z njihovimi odločitvami. Vendar pretiravanje vodi v njihovo večjo nervozo ter posledično večje možnosti nadaljnjih napak. Poslabšajo situacijo za vse igralce, vključno z vašo ekipo.

Kadar pride do zapletov v komunikaciji, poskusite sprejeti mnenja in povabite igralca, starša ali drugo osebo na sestanek z vodstvom kluba, kadar se ne strinjate z njihovim mnenjem ali vedenjem.

Verjamemo, da imate kakšna opažanja, ki jih nima nihče od nas. Marsikaj zna biti koristno, če smo o tem seznanjeni. Zato je vsak trener vedno dobrodošel, da se pogovori z vodstvom o svojih mnenjih, stališčih in opažanjih.

VLOGA IGRALCEV

Spoštovani igralci,

ste ogledalo našega kluba. Naši bojevniki na igrišču, naši varovanci v življenju. Na vas smo ponosni vedno, ko daste vse od sebe za ekipo, za grb.

Vendar je kljub vsej podpori, ki jo ustvarjamo, Vaš uspeh odvisen v največji meri od vas samih. Sposobnosti, da razumete nogomet kot ekipni šport, v katerem nisi nikoli sam. Odvisen si od moči ekipe in ekipa je odvisna od tvoje moči.

Zato je pomembno, da se zavedaš pravil za igralce, ki gradijo največje uspehe tega športa:

 • Spoštuj in spodbujaj soigralce. So tvoji prvi in največji navijači.

Vsakič, ko vzameš žogo nasprotniku, uspešno oddaš soigralcu, preigraš nasprotnika, ubraniš ali zadeneš gol, so tvoji soigralci prvi, ki se razveselijo.

Ekipa je tvoja moč in ti si moč ekipe. Zato moraš svoje soigralce vedno spoštovati in spodbujati. Za njih in sebe igraš.

 • Spoštuj trenerja in sledi njegovim navodilom. Je največji navijač svoje ekipe.

Uspeh ekipe gradi trener. Njegove odločitve so zapletene, odvisne od veliko dejavnikov. Včasih zato pristaneš na klopi za rezervne igralce ali nisi uvrščen v postavo za tekmo. Spet drugič igraš na položaju, ki ti ne leži.

Spoštuj trenerja, ga poslušaj in na vsakem treningu oddelaj maksimalno, kar ti naroči. Sledi njegovim navodilom na tekmi.

 • Pomagaj staršem in svojcem razumeti, zakaj imaš rad nogomet. So tvoji prvi navijači na tribuni.

Spremljali te bodo vse življenje. Še dolgo po tem, ko več ne boš igral v klubu. Zate se žrtvujejo in si želijo najboljše.

Zato včasih reagirajo preveč zaščitniško. Kdaj pa kdaj rečejo nekaj, kar se ne sliši prijetno. Želijo, da ob nogometu razmišljaš še o drugih pomembnih rečeh, kot je šola in domača opravila.

Razumi jih in naredi, kar ti rečejo. Hkrati jim večkrat in na različne načine razloži, zakaj je nogomet tvoj šport. Naj te razumejo in ti njih. Tako boš imel največ časa za to, kar te veseli in največ priložnosti za uspeh.

 • Spoštuj sodnike in jim prepusti odločitve o tem, kaj je pravilna igra.

Delo sodnikov je skrb za varnost in pravično igro. Delajo napake enako, kakor ti in soigralci. Včasih je teh napak več v korist ene ekipe, včasih druge.

Prerekanje z njimi ali negodovanje poslabša situacijo za tebe in ekipo. Povej kapetanu ekipe ali trenerju, kje misliš, da je sodnik naredil napako in igraj naprej.

Popravi napake sodnika z boljšo igro, vztrajnostjo in borbenostjo.

 • Bori se za navijače

Navijači ljubijo to igro enako, kot ti. Imajo svoja čustva, svoje želje. Nogomet jim omogoča, da vsaj za trenutek odložijo svoje težave in dobijo upanje, da bo življenje boljše.

Tvoja borbenost jim pomaga biti bolj borben v reševanju njihovih težav. 

Tvoja pripadnost ekipi in klubu povečuje njihovo pripadnost.

Bori se za navijače. Vrnili ti bodo vedno znova in znova.

Nepravilno vedenje

Vedenje, ki je strogo prepovedano in ga obravnava disciplinska komisija kluba z možnostjo izključitve iz aktivnosti kluba:

 • Kričanje na ali zmerjanje soigralcev. Tako igralcev našega kluba kakor nasprotnikov.
 • Kričanje na ali zmerjanje drugih udeležencev: staršev, sodnikov, funkcionarjev in udeležencev tekem
 • Spodbujanje k nasilju ali izvajanje nasilja nad katerimkoli udeležencem treningov, tekem in drugih dogodkov kluba.

  Kadar pride do težav v ekipi, se pogovori s kapetanom in trenerjem. V kolikor ne najdeš razumevanja za svojo specifično situacijo, se obrni na športnega direktorja. Vedno obstaja možnost, da se zadeve uredijo za dobro ter uspeh vseh.

  TRENINGI

  Pri prihodu na in iz treninga je igralec dolžan pozdraviti svojega trenerja. Treningi se izvajajo v vsakem vremenu! O morebitni odpovedi vas bo obvestil trener.

  Staršem ni dovoljen vstop v garderobo ali na igrišče! Igralci naj pridejo na trening v navadnih oblačilih in se v garderobi preoblečejo ter pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga. Igralci morajo biti vsaj 10 minut pred začetkom treninga pripravljeni za vadbo.

  Igralci so dolžni sami skrbeti za svoje stvari tako na treningih kot na tekmah.

  Pravočasno prihajanje na treninge je eden izmed sestavnih delov treninga. Starši naj poskrbijo, da je otrok primerno oblečen za trening. V primeru zamude se trenerja obvesti takoj, ko je to mogoče, ali pa ob prihodu na trening.

  Na igrišče naj igralci prinašajo napitke le v bidonih! Med treningom se trenerja in igralcev ne moti oziroma ne kliče. Če mora igralec predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe. Trener je v času treninga odgovoren za otroke in edini, ki odloča o poteku treninga. Starši so lahko izključno po predhodnem dogovoru prisotni na treningu, vendar ne smejo motiti vadbenega procesa.

  Trenerji so na voljo po koncu treninga za različna vprašanja in pogovore. Če je potrebno, se je s trenerjem možno dogovoriti za individualni pogovor ali sestanek. Treningi so obvezni.

  TEKME

  Igralci oz. starši so dolžni takoj obvestiti trenerja o morebitni nepričakovani odsotnosti. Na vsaki tekmi morajo nositi uradno klubsko opremo. Staršem je dovoljeno le navijanje, ne pa tudi dajanje navodil igralcem ali neprimerno obnašanje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih gledalcev.

  Trener ima izključno pravico odločanja o tem, kdo igra, koliko tekem, koliko časa in na katerem igralnem mestu. Ne sprejema sugestij s strani staršev.

  V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat je posledica trdega dela in pridobljenega znanja, zato bodo tisti, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in pripadnost klubu, zmagovalci! Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski nogometaši.

  VAŠA POMOČ KLUBU

  DOHODNINA

  V NK Pobrežje že od prvega dne delovanja usmerjamo svoje moči v razvoj mladostnikov, med katerimi je veliko takih, ki prihajajo iz socialno prikrajšanih okolij. Od leta 2006 naprej smo finančno podprli več sto mladim talentom, ki bi sicer težko zakoračili na športno pot. Zadnja leta smo zaznali še več takih primerov, saj so se mnoge družine znašle v težkih socialnih razmerah.

  Dodatna sredstva za pomoč mladim nam priskrbijo tudi sredstva, ki jih letno prejmemo iz naslova dohodnine. Vsak davčni zavezanec ima namreč možnost, da 1% svoje odmerjene dohodnine donira NK Pobrežju, saj smo pridobili status dejavnosti v javnem interesu.

  Tako kot se v športu zmeraj trudimo napredovati in se razvijati, verjamemo, da lahko dosežemo še več tudi na tem področju, in omogočimo treninge še večjemu številu mladostnikov. Seveda bomo ta cilj lažje dosegli, če bomo združili moči.

  Vabimo vas, da izpolnite obrazec za namenitev dela dohodnine. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na pristojni finančni urad (za Ljubljano; Finančni urad Ljubljana, Davčna cesta 1, 1000 Ljubljana) ali pa vložite zahtevek prek sistema eDavki.

  Izpolnjen obrazec lahko prinesete tudi v klubske prostore NK Pobrežja in bomo poskrbeli za vse tehnične podrobnosti.