TRENERJA

Sebastijan Cvetko

Sebastijan Cvetko

SELEKCIJA

Nogometna tekmovanja:

MNZ MB: U19 – Mladinska liga

Letnik igralcev:

2003-2004

CILJI IN NAČINI DELA

Vse tehnične prvine morajo biti v tej generaciji že osvojene, zato se dela na utrjevanju znanja, predvsem pa na individualnih in moštvenih taktičnih prvinah.

Vse mora delovati v visokem tempu gibanja.

Ocenjuje se primernost prehoda v člansko kategorijo, usmeritve k bolj fizični igri.