Nadaljnji koraki v razvoju športnega parka Pobrežje

Pobuda, ki smo jo začeli s koncem leta 2021, je v nekaj mesecih dobila zelo konkretne premike v realizacijo. Nazadnje smo s strani Mestne občine Maribor, od podžupana prejeli naslednje obvestilo: Spoštovani, Glede Pobrežja je v izdelavi projektna naloga za ureditev Urbanih centrov Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti na področju MOM. Za letos predvidena sredstev […]

Idejne zasnove športnega parka Pobrežje?

Možne umestitve športov v območje športnega parka Pobrežje

Mestni svetniki in vodstvo občine je pozitivno sprejelo pobudo za nastanek športnega parka Pobrežje. Med številnimi kontakti, ki smo jih vzpostavili tekom meseca, je s strani vodstva občine bila posredovana pobuda, da naredimo kakšno idejno zasnovo, kaj bi v športnem parku želeli in kako bi to uredili. Športniki snujemo idejo… Najbrž pri NK Pobrežje nismo […]

Pobuda športnega parka Pobrežje odlično sprejeta

Veseli nas, da je bila pobuda za športni park Pobrežje bila v januarju odlično sprejeta. Vodstvo občine se je odzvalo takoj in nam potrdilo, da je pobuda vsekakor pomembna. Tako smo se po izmenjavi sporočil že srečali s predstavniki Športnih objektov Maribor in dorekli našo vlogo, kratkoročne in dolgoročne načrte. Podpora mestnih svetnikov Liste kolesarjev […]