Končno tudi nekaj del na samem objektu. Utrujena tribuna bo od zdaj naprej imela novo streho, tako da bo res dala zavetje pred dežjem.